شرایط کسب درآمد

بعد از فعال شدن حساب کاربری بازاریاب می تواند به ازای هر عضوی که با لینک بازاریابی عضو سایت شده  پورسانت دریافت کند که روزانه به فعالیت هر شخص پورسانت متغییر است.کمپانی بازاریابی های خود را با لول حساب کاربری آنها شناخته و پورسانت به حساب کاربری واریز می شود.سقف برداشت پورسانت صد هزار تومان می باشد که بازاریاب می تواند برداشت کند.اگر مبلغ پورسانت به 500 هزارتومان برسد بازاریاب می تواند حساب کاربری خود را ارتقا داده و 10% پورسانت دریافت کند.

برای شروع فعالیت خود از فرم زیر وارد یا عضو شوید

منوی اصلی